ศาลแขวงสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 104
อ.1567/59
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.412/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.569/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.868/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.888/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1115/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1126/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1267/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1381/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1512/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1516/60
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1938/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1939/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1940/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1941/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1958/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1959/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1960/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1961/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1995/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1996/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1997/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1998/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1999/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2027/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2028/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2029/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2030/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2031/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2072/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2073/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2074/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2075/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2076/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2077/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2107/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2108/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2345/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2346/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2403/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2404/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.933/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.188/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.189/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.190/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.191/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.193/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1030/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1058/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1863/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1893/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.191/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1924/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1990/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1992/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2099/59
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.378/60
สอบคำให้การจำเลยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.567/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.875/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ลม.1/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1017/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1071/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1108/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1560/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1917/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1934/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1935/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1936/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1937/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1977/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1993/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1994/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2010/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2011/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2012/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2013/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2014/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2015/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2016/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2017/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2018/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2019/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2021/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2022/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2023/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2024/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2026/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2101/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2102/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2103/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2104/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2105/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2106/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2288/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2517/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6299/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.775/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.181/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.182/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.332/59
นัดพร้อมเพื่อตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.445/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.78/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.87/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)