ศาลแขวงสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
ผบ.3055/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.3
อ.1100/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1101/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1102/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1617/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.3
อ.985/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.