ศาลแขวงสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 65
อ.165/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1722/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1013/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1015/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1016/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1017/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1018/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1020/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1021/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1022/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1023/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1024/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1025/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1027/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1028/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1128/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1129/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1130/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1131/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.269/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.434/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.91/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1131/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1299/58
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1542/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1868/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1880/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1881/59
สอบคำให้การ/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1883/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1887/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1893/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1925/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1926/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1994/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.411/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.424/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.425/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.426/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.427/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.474/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.843/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.917/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
ขก.5/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1051/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.200/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.4420/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.5769/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6917/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.868/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.872/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.873/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.880/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.881/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.882/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.883/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.884/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.885/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.886/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.887/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.888/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.889/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.890/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.892/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.17/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.445/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ