ศาลแขวงสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 87
ผบ.5201/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5202/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5203/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5204/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5205/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5206/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5207/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5208/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5209/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5210/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5211/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5212/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5213/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5214/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5217/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5223/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5224/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5225/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5226/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5227/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5232/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5233/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5234/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5235/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5236/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5237/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5238/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5239/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5240/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5241/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5242/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5243/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5244/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5245/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5246/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5247/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5248/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5253/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5254/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5255/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5256/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5257/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5258/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5259/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5260/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5261/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5262/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5263/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5266/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5268/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5269/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5270/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5271/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5272/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5273/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5274/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5284/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5285/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5286/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5287/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5288/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5289/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5290/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5291/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5292/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5295/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5298/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5299/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5300/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5348/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5352/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5353/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5354/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5355/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5356/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5357/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5358/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5359/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5385/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5386/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5387/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5388/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5389/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.5404/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.5405/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ.439/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ.441/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00