ศาลแขวงสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ผบ.7949/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7950/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7951/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7952/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7953/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7954/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7955/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7956/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7957/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7958/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.7959/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.8000/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.8240/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
อ.1598/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2188/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.2690/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ112/62
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00