ศาลแขวงสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.th

ศาลแขวงสระบุรี ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลแขวงสระบุรี ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ (เฉพาะคำพิพากษาที่ตัดสินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) เพียงท่านเป็นคู่ความในคดี สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ติดต่อสอบถาม: กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลแขวงสระบุรี ชั้น 5 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036 376363 โทรสาร 036 376362 E-mail : srbmc@coj.go.th