ศาลแขวงสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.th

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสระบุรี
เอกสารแนบ