ศาลแขวงสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสระบุรี ( Saraburi Kwaeng Court ) เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-376-363 อีเมล์ : srbmc@coj.go.th

ขอเชิญผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ฯ ร่วมโครงการ "ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน"


ขอเชิญผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ผู้ประกันหรือประชาชนที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเกี่ยวอัน  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  นางสาวนวรัตน์  ไวอำภี  โทร 036-376-363